Renoveringsarbete på Tubberöds äldreboende i Skärhamn

 

Ombyggnad av våtrum och kök samt fönsterbyte på Tubberöd äldreboende

Beställare är Tjörns Bostads AB

Byggtid våren 2018

Posted in Uncategorized.