Ombyggnad av lektionssalar

Ombyggnad av Nösnässkolan, Stenungsund

Beställare : Stenungsunds kommun

Status: Pågående (sept.2020)

Posted in Uncategorized.