Processbygg medlemmar i Sveriges Byggindustrier

Processbygg Tjörn AB är nu medlemmar i Sveriges Byggindustrier. Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Sveriges Byggindustriers huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen.

Detta är ytterligare ett steg för att understryka hur viktigt kvalitét är för Processbygg.

Läs mer om Sveriges Byggindustrier på https://www.sverigesbyggindustrier.se/

bi-logga

Pumphus

Fakta: Pumphus Kvatab/Norvatek

Uppdrag: Återkommande mindre trähus/pumpstationer

Beställare: Kvatab/Norvatek

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Kontraktssumma: 0,1-0,2 milj / hus

Byggtid: 2012- ………. Ca 1 vecka/hus

 

2013-11-21 11.03.59 (Copy) 2013-11-21 11.24.05 (Copy) 2013-11-21 07.16.48 (Copy) 2013-11-21 07.16.54 (Copy) 2013-11-21 07.31.41 (Copy) 2013-11-21 11.03.42 (Copy)