Om- och tillbyggnad av Myggenäs församlingsgård

Byggtid : Våren 2017 – Avslutat Dec 2017

Beställare: Tjörns Pastorat

Entreprenadform: Totalentreprenad (ombyggnad/tillbyggnad)

Posted in Uncategorized.