Renoveringsarbete på Tubberöds äldreboende i Skärhamn

Ombyggnad av våtrum och kök samt fönsterbyte på Tubberöd äldreboende

Beställare är Tjörns Bostads AB

Posted in Uncategorized.