Ombyggnad från kontor till gruppboende (LSS), Svanesund

Beställare: Stiftelsen Orustbostäder

Entreprenadform: Generalentreprenad

Posted in Uncategorized.