Vi breddar vår kompetens

Från mars 2018 är vi medlem i PER, Plattsättningsentreprenörers Riksförening. Detta innebär att vi är utbildade och kan leverera ett säkerställt uppdrag enligt Byggkeramikrådets Branschregler, BBV.

Du kan läsa mer om PER på https://www.bkr.se/om-bkr/per/

och om behörigheten på https://www.bkr.se/fakta/vad-ar-behorighet/

Posted in Uncategorized.