Processbygg Tjörn AB levererar byggtjänster med fokus på kvalitét och ansvar. Vi väljer allt från material till samarbetspartners med omsorg. Vår hemmaplan är västkusten och det kräver byggen med kvalitét för att stå emot väder och vind. Vi åtar oss både total- och delentreprenader inom ny- och ombyggnation, renoveringar och servicearbeten. Kontakta oss för få information om hur vi kan hjälpa dig med din byggnation

Några projekt hos oss på Processbygg

Vi flyttar och söker folk

Processbygg Tjörn AB är ett ganska ungt företag som levererar byggtjänster med fokus på kvalitét och ansvar. Vi startade
med ett par personer och har idag vuxit till 16 medarbetare. Nu flyttar vi till större och mer ändamålsenliga lokaler.
Och så vill vi bli flera. Vi söker dig som har yrkesbevis för -träarbetare och branscherfarenhet. Och dessutom B-körkort.
Du ska vara en lagspelare eftersom vi anser att alla inom -Processbygg är viktiga pusselbitar i vårt bygge.
Du kan läsa mer om oss på processbygg.se
Där hittar du även kontaktuppgifter till oss på Processbygg.

Povel – BI:s verktyg för lönsam verksamhetsstyrning
Sedan 2016 är vi Povel-diplomerade.
Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att skapa ett verksamhetsledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag.
Povel ägs och drivs av Sveriges Byggindustrier; Byggarnas bransch och arbetsgivarorganisation och följer de kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Bygga nytt?!

Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt projekt. Vi tar ansvar för hela projekteringen eller för den del du önskar. Kontakta oss för mer info.

Kontakta oss

Våra värderingar

Vi vet vad du som kund uppskattar. Vi bygger kvalitét. Kvalitét för oss är t.ex. god dialog med dig som kund, punktlighet och givetvis ett gott hantverk.

Mer info

Vad har vi gjort

För att du som kund skall veta vår kapacitet vill vi gärna visa exempel på vad vi kan. Klicka vidare eller kontakta oss för visning.

Referenser